UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Dzisiaj jest: Niedziela, 21 Lipca 2019 | Godzina: 09:34:47
Wielkość tekstu

UWAGA ABSOLWENCI GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

Informujemy, że w naszej szkole rekrutacja trwa do 20 sierpnia 2019r. 

Zapraszamy do składania podań.

Zapewniamy zajęcia lekcyjne w systemie  jednozmianowym.

Szczegóły w sekretariacie.

Zapraszamy

Wielkość tekstu

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole miało miejsce w dniu 19 czerwca. Młodzież z wielką radością przybyła do szkoły, by pożegnać się na jakiś czas z nauką, a powitać wakacje, rozpoczynające się nieco wcześniej niż zwykle.

Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Agnieszka Resztak, a w imieniu Starosty Kraśnickiego Pana Andrzeja Rolli wystąpił Pan Krzysztof Mularczyk - członek Zarządu Powiatu. Kiedy Pan Mulrczyk zacytował tekst znanej piosenki:

Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzeką czeka las
A tam ciągle nie ma nas

wywołał szeroki uśmiech na twarzach zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którym udzielił się letni, wakacyjny nastrój.

Po przemówieniach przyszedł czas na jak najbardziej zasłużone nagrody i uściski dłoni. W tym roku Grono Pedagogiczne postanowiło nagrodzić za pracę na rzecz szkoły uczniów takich jak: Renata Kilian, Emilia Kuropatwa, Grzegorz Szymczak - z klasy IA Technikum, Weronika Brzezińska, Agata Jagiełło (również za czytelnictwo i frekwencję), Dorota Szymańska, Kinga Wyka oraz Kamil Rakwał - z klasy IIIA Technikum.

Ponadto świadectwa z paskiem otrzymali: Grzegorz Szymczak, który ze średnią 5,05 pretenduje do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Sarosty Kraśnickiego, następpnie Emilia Kuropatwa oraz Weronika Brzezińska - spełniające wymagania do Stypendium Sarosty Kraśnickiego.

Na zakończenie młodzież z klasy IIIA pod opieką Pań: Justyny Popiołek - Czarnoty oraz Moniki Dziurdy, zaprezentowała na forum szkoły montaż słowno - muzyczny. Nad oprawą muzyczną czuwali: Grzegorz Szymczak, Hubert Dzikowski oraz Tomasz Tulpan.

Wielkość tekstu

 

W pewien słoneczny, czerwcowy dzień nasi wolontariusze, pod opieką pani Agnieszki Maziarz, odwiedzili w Rachowie podopiecznych pani Renaty Olszewskiej. Potrzebującym pieskom dostarczyli żywność, zbieraną przez nas w ciągu roku szkolnego.

Psiaki jak zwykle okazały wolontariuszom wielką radość, ciesząc się zarówno z odwiedzin, jak i przywiezionej karmy.

Wielkość tekstu

W dniu 10 czerwca 2019 r., na boisku przed szkołą, Samorząd Uczniowski zorganizował dla całej społeczności szkolnej ognisko z okazji Dnia Dziecka. Pomimo upalnego dnia, płonące drwa, pieczone kiełbaski i "coś" słodkiego, sprawiły wszystkim uczestnikom imprezy ogromną przyjemność.

Wielkość tekstu

W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego z Kwalifikacji R.03 – Prowadzenie Produkcji Rolniczej.

Słuchacze po zdaniu Egzaminu Wewnętrznego otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu kursu i tym samym nabyli uprawnienia umożliwiające przystąpienie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe przeprowadzanego przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną z Krakowa. Egzamin taki odbędzie się w sesji zimowej 2020 roku. Po zdaniu egzaminu słuchacze uzyskają zawód Rolnik.

Absolwentów pożegnała pani dyrektor Agnieszka Resztak, opiekunowie grup Katarzyna Biegaj i Aneta Gozdalska-Dzikowska oraz nauczyciele którzy prowadzili zajęcia ze słuchaczami kursu.
Uczestnicy kursu i podziękowali wszystkim nauczycielom przygotowującym ich do egzaminu zawodowego.

Życzymy powodzenia na egzaminie.

Wielkość tekstu

W maju, w naszej szkole w ramach doradztwa zawodowego odbył się konkurs "Mój wymarzony zawód". Wzięli w nim udział uczniowie 1, 2, 3 klasy Technik Handlowiec, łącznie 13 osób. Uczniowie mieli za zadanie przedstawić swój wymarzony zawód tworząc plakat.

Celem konkursu było:

 • pogłębianie wiedzy na temat różnych zawodów współczesnego rynku pracy;
 • rozbudzenie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy;
 • rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej;
 • rozwijanie wyobraźni oraz twórczego i kreatywnego myślenia.

Wymarzonym zawodem wśród uczniów biorących udział w konkursie jest oczywiście handlowiec, ale młodzież chciałaby także w przyszłości zostać policjantką, przedszkolanką, fryzjerką, strażakiem, kaskaderem, fotografem.

Po obejrzeniu wszystkich prac jury podjęło następującą decyzję:

I miejsce - Emilia Kuropatwa, kl. 1A TH

II miejsce - Kinga Wyka, kl. 3A TH

III miejsce - Klaudia Mazurek, kl. 3A TH

Jednym z najważniejszych wyborów, jaki musi podjąć młody człowiek, jest decyzja o wyborze zawodu. Podejmując ją warto zastanowić się, czy to przygoda na miesiąc, dwa, czy też praca z powołania. Najważniejsze jest to, żeby praca marzeń łączyła zainteresowania, predyspozycje oraz pasje z umiejętnościami, "rób to co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować".

Dlatego też mamy nadzieję, że marzenia naszych uczniów spełnią się i w przyszłości każdy z nich będzie wykonywał swój wymarzony zawód.

 

Doradca zawodowy: Monika Dziurda

Wielkość tekstu

W dniu 31 maja 2019 r. po raz drugi uczniowie klasy 1, 2, 3 Technik Handlowiec wzięli udział w zajęciach, które odbyły się w ramach projektu BAKCYL. Tym razem pan Michał Dziekanowski przeprowadził spotkanie na temat "Moje finanse – myślę przedsiębiorczo".

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy młodzieży dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Podczas spotkania prowadzący omówił takie zagadnienia, jak:

 1. Czy opłaca się oszczędzać?
 2. Jak planowanie finansów wpływa na realizację naszych celów?
 3. Kiedy pożyczać?
 4. Czym się kierować przy wyborze pożyczki/kredytu?
 5. Co robić, jeśli pojawią się problemy?

Po przeprowadzonych zajęciach, uczeń:

 • ma świadomość, że stan jego finansów jest wprost zależny od jego postawy i zaangażowania;
 • wykazuje się przedsiębiorczą postawą w zarządzaniu swoimi finansami;
 • szacuje wysokość kosztów życia;
 • identyfikuje wydatki konieczne (stałe, zmienne) i opcjonalne;
 • uzasadnia budowanie budżetu z uwzględnieniem oszczędności;
 • ma świadomość konieczności unikania niepotrzebnych zobowiązań finansowych;
 • szacuje, na ile korzystny jest kredyt/pożyczka, wybiera najlepsze dla siebie rozwiązania;
 • rozróżnia i określa cechy najbardziej popularnych kredytów/pożyczek;
 • określa znaczenie posiadania wiarygodności kredytowej;
 • świadomie podchodzi do konieczności spłaty zobowiązań finansowych;
 • poszukuje wraz z bankiem możliwości rozwiązań w przypadku problemów ze spłatą swoich zobowiązań;
 • identyfikuje instytucje, w których może składać skargi i reklamacje.

Tematyka zajęć i omawiane zagadnienia po raz kolejny spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, ponieważ poruszały problemy życia codziennego oraz uzmysłowiły uczniom, że warto oszczędzać i w sposób przemyślany dysponować własnymi pieniędzmi. Wiedza, którą nabyła młodzież z pewnością przyda się im w przyszłości i ułatwi świadomy oraz pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Wielkość tekstu

W dniu 24 maja uczniowie klasy 1 A Technik Handlowiec wzięli udział w zajęciach „Odkrywamy nasze zdolności, zainteresowania i predyspozycje zawodowe”. Przeprowadziła je pani Katarzyna Kapica, która jest doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery – Ochotniczych Hufców Pracy w Kraśniku. Zajęcia odbyły się w ramach prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej "Menadżer biznesu" oraz realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Celem zajęć było pobudzenie młodzieży do refleksji na temat własnych zdolności, zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz uświadomienie uczniom istotności planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej w kontekście znajomości swoich zasobów. Podczas spotkania młodzież rozwiązała test - kwestionariusz zainteresowań zawodowych.

Uczniowie klasy 1A chętnie uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym. Spotkanie to było dobrą okazją do poszerzenia ich wiedzy na temat predyspozycji zawodowych.

Opracowała: Monika Dziurda

Wielkość tekstu

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie BAKCYL. Jest to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

            Projekt BAKCYL:

 1. Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
 2. Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
 3. Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
 4. Wykorzysta doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

W ramach projektu BAKCYL w dniu 17.05.2019 r. uczniowie klasy 1A, 2A i 3A Technik Handlowiec wzięli udział w zajęciach "Rynek finansowy – zaufanie w biznesie", które prowadził pan Michał Dziekanowski. Prowadzący bardzo ciekawie przedstawił takie zagadnienia, jak:

 1. Bank – jego rola w gospodarce.
 2. Bank jako instytucja zaufania publicznego.
 3. Rola Banku Centralnego.
 4. Instytucje finansowe.
 5. Nadzór nad rynkiem finansowym.
 6. Zaufanie a ryzyko inwestycyjne.

Po prezentacji i omówieniu zagadnień był czas na podsumowanie i zadawanie pytań. Tematyka zajęć była bardzo interesująca, młodzież zapoznała się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi finansów oraz bankowości. Dlatego też uczniowie niecierpliwością będą czekali na kolejne spotkanie.

Opracowała: Monika Dziurda

Wielkość tekstu

Dnia 25 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku odbyło się podsumowanie XVIII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i XIV edycji Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo.

Celem Olimpiady jest poszerzanie wiedzy młodzieży na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji sprzyjających zdrowiu.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy III:

- Weronika Brzezińska

- Natalia Brzózka

- Ilona Stanisławek

Wymienione uczennice zostały wyróżnione dyplomami oraz upominkami.

     Copyright © 2015 ZS Urzędów.

     Wszelkie prawa zastrzeżone!

Odwiedziło nas łacznie (dziś) 61691 (9)

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions