TOP
Logowanie | Rejestracja
sobota 12 kwiecień 2014
rekrutacja 2014/2015Wersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
 
 


plakat_201415.jpg


 


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: RenataWieczorek   Dodano dnia: sobota 12 kwietnia 2014 - 21:14:33  

poniedziałek 14 kwiecień 2014
święta wielkanocneWersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
 
 Świętokurczak1.jpg Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Niech Święta Wielkanocne przyniosą radość, pokój i wzajemną życzliwość, niech staną się źródłem wzmocnienia ducha.

 


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: RenataWieczorek   Dodano dnia: poniedziałek 14 kwietnia 2014 - 12:05:05  

poniedziałek 07 kwiecień 2014
ORLĘTA LWOWSKIE z Certyfikatem „Szkoła Innowacji 2014”Wersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
ORLĘTA LWOWSKIE  z Certyfikatem „Szkoła Innowacji 2014”
 
     3 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i  Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Innowacji“ oraz nadania tytułów „Lider Innowacji“. Wyróżnienie otrzymały szkoły, które w opinii Kapituły Projektu wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami na płaszczyźnie działań objętych ideą Projektu oraz zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. W kapitule projektu zasiadali: Teresa Bogacka – Kanclerz WSEI, Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty oraz dyrektorzy szkół i przedsiębiorcy. 
     Certyfikaty otrzymało 37 szkół z województwa lubelskiego, które realizują innowacje pedagogiczne, wśród nich Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie.
     Certyfikat „Szkoła Innowacji 2014” jest poświadczeniem, że szkoła z Urzędowa dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność. Przyznanie certyfikatu oznacza, że Zespół Szkół - CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie:
  • kształci kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów,
  • wyróżnia się na tle innych szkół jako placówka inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, 
  • aktywnie współpracuje ze środowiskiem społecznym oraz międzynarodowym,
  • w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich uczniów oraz przygotowuje ich, by mogli skutecznie i efektywnie osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej,
  • stara się wcielać w życie idee szkoły przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej,
  • inwestuje w innowacje edukacyjne,
  • aktywnie wspiera swoich uczniów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy,
  • jest miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we własny rozwój zawodowy,
  • podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród uczniów postaw pro-przedsiębiorczych.
     Dyrekcja szkoły składa podziękowania organizatorowi Konkursu Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie za wyróżnienie i promocję szkoły z Urzędowa.    


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: poniedziałek 07 kwietnia 2014 - 12:53:20  

poniedziałek 24 marzec 2014
WYCIECZKA DO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKUWersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku
 
 
      W dniu 17 marca 2014 r. słuchacze kl. I Szkoły Policealnej – Technik Administracji, wzięli udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Wycieczka rozpoczęła się od pogadanki, którą prowadziła pani komisarz Dorota Węcławska – Baran, psycholog, specjalista ds. Przestępczości Nieletnich KPP w Kraśniku. Przedstawiła ona bardzo szczegółowo strukturę organizacyjną Policji, omówiła  zakres zadań, jakie wykonują pracownicy na poszczególnych stanowiskach. Następnie słuchacze zostali oprowadzeni po budynku Komendy. Odwiedzili wszystkie wydziały. Najpierw uczestniczyli w spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego, podinspektorem Andrzejem Stańko.Następnie  w pokoju „techników”, jednej w uczestniczek wycieczki zrobiono zdjęcia do kartoteki policyjnej. Kolejnym punktem wycieczki było obejrzenie Wydziału Kryminalnego oraz Prewencji. W dziale kadr p. Barbara Sekutowska przybliżyła słuchaczom temat zatrudnienia w Policji.  Najważniejszym punktem wycieczki było spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Kraśniku, podinspektorem Kazimierzem Kulą. Po wizycie w gabinecie Komendanta p.komisarz Dorota Węcławska – Baran pokazała słuchaczom tzw. „niebieski pokój”, służący do przesłuchań dzieci oraz  areszt. Wszyscy uczestnicy wycieczki zaliczyli ją do bardzo udanych.
     Opiekunami na wycieczce były panie: Katarzyna Bryndza, Monika Ciastek i Monika Dziechciarz.
 
 
Opracowała:  Monika Dziechciarz  
 


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: poniedziałek 24 marca 2014 - 13:11:38  

SPOTKANIE Z AGENTEM UBEZPIECZENIOWYMWersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
Spotkanie z agentem ubezpieczeniowym.  
 
       14 marca 2014 r. w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej w klasie 1A i 2A, przez panie: Łucję Pielaszkiewicz, Monikę Ciastek i Monikę Dziechciarz, odbyły się zajęcia pod tytułem „Rodzaje ubezpieczeń”. Zajęcia poprowadził pan Piotr Surdacki, pracownik Biura TAB w Urzędowie, który zajmuje się ubezpieczeniami. Podczas zajęć prowadzący opowiedział o największych Towarzystwach Ubezpieczeniowych działających w Polsce oraz bardzo dokładnie scharakteryzował ubezpieczenia i ich rodzaje. Ponadto podał przykłady „ciekawych zdarzeń ”, jakie przytrafiły się jego klientom.  
 
Opracowała:  Monika Dziechciarz
 


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: poniedziałek 24 marca 2014 - 13:07:43  

piątek 21 marzec 2014
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNYWersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
 
      20 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Uczniowie obejrzeli krótką część artystyczną, która została przygotowana przez uczniów należących do Samorządu Uczniowskiego. Następnie odbył sie krótki quiz związany z pierwszymi oznakami wiosny i nie tylko. Samorząd Uczniowski przedstawił również prezentację przestrzegającą młodzież przed skutkami palenia papierosów.
 
Opracowała: Anna Kuśmierz


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: piątek 21 marca 2014 - 13:17:29  

wtorek 18 marzec 2014
Wycieczka do WSEiI w LublinieWersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
Udział młodzieży z klas IIA i IIIA Technikum Handlowca w Dniu Otwartym Wydziału Transportu i Informatyki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie    
 
      W ramach Innowacji Pedagogicznej „Menadżer biznesu” uczniowie z naszej szkoły w dniu 4 marca 2014 roku uczestniczyli w Dniu Otwartym Wydziału Transportu i Informatyki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
     Program spotkania był bardzo bogaty. Uczniowie zastali uroczyście powitani przez władze uczelni w auli, w której przebywali także uczniowie z innych szkół województwa lubelskiego między innymi z Lublina, Lubartowa, Puław i Białej Podlaski.
     Następnie wysłuchali ciekawego wykładu na temat „Czy warto być inżynierem?”. W dalszej części spotkania uczniowie „zostali przejęci” przez bardzo sympatycznych studentów z tej uczelni, z którymi zwiedzali różne laboratoria.
     Wykładowcy pokazywali ciekawe doświadczenia np. w „Laboratorium wytrzymałości” uczniowie obserwowali jak bada się właściwości mechaniczne kompozytów, czyli materiałów najnowszej generacji, wykorzystywanych w kosmonautyce, w lotnictwie, w energetyce, w budownictwie, a także w przemyśle odzieżowym. Materiały te można było wziąć do ręki i obejrzeć.
    „Inżynieria wiedzy” odpowiadała na pytania: Jak powiedzieć komputerowi, żeby rozwiązał zagadkę logistyczną? oraz Jak powiedzieć komputerowi żeby rozwiązał problem logistyczny?
    


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: wtorek 18 marca 2014 - 12:07:38  

poniedziałek 17 marzec 2014
WEWNĄTRZSZKOLNA OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJWersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
Wewnątrzszkolna Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej            
 
      12 marca 2014 r. p. Monika Dziechciarz zorganizowała w naszej szkole Wewnątrzszkolną Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. W Olimpiadzie wzięła udział młodzież z trzech klas Technikum: klasa 1A: 7 uczniów; klasa 2A: 7 uczniów; klasa 3A: 5 uczniów oraz jednej klasy Szkoły Policealnej: klasa 1SA: 12 słuchaczy. Łącznie 31 osób. Na napisanie testu uczniowie mieli 45 min. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 20 pkt.
       W szkole dziennej I miejsce zajął Marzęcki Marek z kl. 2A, II miejsce: Pudło Konrad, Stępień Sebastian z kl. 3A, a III miejsce: Łajca Dawid z kl. 1A. Z kolei w Szkole Policealnej I miejsce zajął Siembida Rafał, II miejsce: Baran Jakub, Stępniak Alicja.
 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!      
 
 
Opracowała: Monika Dziechciarz
 


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: poniedziałek 17 marca 2014 - 13:04:21  

sobota 15 marzec 2014
Wycieczka do Sądu Rejonowego w Kraśniku 2014Wersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
Wycieczka do Sądu Rejonowego w Kraśniku
 
      W ramach Innowacji Pedagogicznej „Menadżer Biznesu” uczniowie z klasy IIA Technik Handlowiec uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Kraśniku w dniu 14 marca 2014 roku.
     Była to już druga wycieczka do sądu w tym roku szkolnym, w której uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły.     
     Sprawy toczące się przed sądem były bardzo ciekawe i dotyczyły bardzo życiowych spraw np. podrobionego podpisu na umowie dzierżawy. Była to bardzo skomplikowana sprawa i rozgrywała się w bliskim pokrewieństwie pomiędzy ojcem i synami, co wzbudzało jeszcze większe zainteresowanie publiczności.
     Inna sprawa dotyczyła znęcania się nad rodziną i jak podkreślała pani Sędzia, takich spraw jest bardzo dużo i nie można nad tym problemem przechodzić obojętnie.
     Nie zabrakło też „spraw sercowych”, co bardzo zainteresowało młodzież. Nie była to jednak sprawa ze szczęśliwym zakończeniem, ponieważ zakochany młodzieniec użył ostrego narzędzia jak twierdził „z miłości”. Niestety, nie znamy jej zakończenia, ponieważ sędzia odłożył ogłoszenie wyroku do następnej rozprawy, a właśnie ta sprawa wzbudziła najwięcej komentarzy wśród uczniów.
     W czasie przerwy pani sędzia mówiła o todze stroju urzędowym, który zakładają adwokaci, prokuratorzy i sędziowie oraz o Łańcuchu z wizerunkiem orła zakładanym przez sędziego w czasie rozprawy, który symbolizuje władzę sędziowską.
     Sprawy w Wydziale Karnym są bardzo ciekawe i zawsze prowadzą do jednego wniosku „lepiej żyć zgodnie z prawem” i nigdy nie stanąć po drugiej stronie barierki w roli oskarżonego.                                                                              
Organizator wycieczki:   Łucja Pielaszkiewicz


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: sobota 15 marca 2014 - 11:59:44  

piątek 14 marzec 2014
Podatkowa edukacja młodzieżyWersja do druku   Pobierz w postaci pdf    
 
Podatkowa edukacja młodzieży


      10 marca 2014 roku, jak co roku, odbyły się warsztaty "Jak krok po kroku dokonać rozliczenia drogą elektroniczną”. Na zaproszenie p. Moniki Dziechciarz do naszej szkoły przyjechali pracownicy Urzędu Skarbowego w Kraśniku, pani Agnieszka Koba i pan Marcin Bornus. Poprowadzili oni bardzo ciekawe warsztaty, w których wzięli  udział słuchacze klasy I i II Szkoły Policealnej – Technik Administracji. Podczas warsztatów prowadzący przekazali słuchaczom podstawowe informacje dotyczące zadań Urzędu Skarbowego oraz obowiązków podatników. W formie zajęć praktycznych w pracowni komputerowej słuchacze zapoznali się z zasadami składania deklaracji drogą elektroniczną. Każdy z uczestników warsztatów, działając w środowisku testowym, indywidualnie sporządził zeznanie podatkowe i wysłał je drogą elektroniczną.
 
  Opracowała: Monika Dziechciarz
 


[ Czytaj resztę... ]
Podziel się:   Facebook TwitterAutor: Administrator   Dodano dnia: piątek 14 marca 2014 - 13:01:22  

Idź do strony       >>  
Starsze Wiadomości
Dzień Kobiet Administrator @ (10 mar : 13:15) (Szkolny Klub Europejski - Europejczyk)
VII TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ Administrator @ (19 lut : 16:10) (Aktualności)
Walentynki 2014 Administrator @ (16 lut : 12:59) (Samorząd)
ZAWODY SPORTOWE Administrator @ (14 sty : 14:42) (Z Życia Szkoły)
Aktywny Samorząd Uczniowski Administrator @ (19 gru : 20:09) (Samorząd)
Wycieczka dydaktyczna do Lublina Administrator @ (12 gru : 13:07) (Szkolny Klub Europejski - Europejczyk)
SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI US W KRAŚNIKU Administrator @ (02 gru : 20:24) (Aktualności)
Dzień Patrona Szkoły Administrator @ (28 lis : 17:59) (Z Życia Szkoły)Serwis ten oparty jest na systemie e107, który rozpowszechniany jest zgodnie z warunkami licencji GNU GPL.
Czas generowania: 0.1524 sek., 0.0080 z tego dla zapytań. Zapytań do bazy danych: 49. Użycie pamięci: 4,910KB